Aktualne szkolenia

  o-firmie  

Najbliższe szkolenia:

 

Taryfy dla wody i ścieków - batalia z RZGW o taryfę i odszkodowanie

 

Poznań, 13 czerwca 2023, Hotel Vivaldi 

Szczecin, 14 czerwca 2023, Hotel Novotel

 

formularz i program

 

Gdańsk, 15 czerwca 2023, Hotel Ibis

 

Toruń, 16 czerwca 2023, Hotel Mercure

 

program i formularz

 

 

Pytanie wystosowane do dyrektora RZGW we Wrocławiu mailem dnia 31.05.2023 o godz. 13.36:

 

Wszystkim przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym jest znane, iż 11 organów regulacyjnych - Wód Polskich akceptują jedynie niewielkie wzrosty cen i stawek opłat w postępowaniach taryfowych, niezależnie od kosztów uzasadnionych i przychodów planowanych, co jest sprzeczne z zasadą samofinansowania, czyli „uzyskania z wpłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz zysku” (§ 13 ust. 2 pkt 1 rozp. taryf.), to w związku z tym składam zapytanie, czy dyrektor RZGW we Wrocławiu otrzymał takie bezprawne polecenie od osoby, od której zależy jego stanowisko, to w związku z tym, iż byłoby to polecenie naruszające prawo, czy dyrektor RZGW we Wrocławiu wystosował – zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 765) – zastrzeżenia przełożonemu i czy przełożony pisemnie potwierdził te polecenie, a jeśli uzyskał takie potwierdzenie, to wnoszę o jego udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (dziś mamy konferencję wodociągową we Wrocławiu i uczestnicy widzą tego maila na ekranie i domagają się odpowiedzi). Dr Henryk Palarz

 

Nowe publikacje:

 

Henryk Palarz, Komentarz do rozporządzenia taryfowego dla wody i ścieków, Gdańsk, 2023 (posiadam kilka egz. autorskich do sprzedaży za połowę ceny oferowanej przez Wydawcę).

x

 

Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, praca zbiorowa, wyd. II, Warszawa 2023, dwa tomy, ok. 3 tys. str. (posiadam kilka egz. autorskich Tomu I, do sprzedaży za połowę ceny oferowanej przez Wydawcę).

 

 

 

21244-pakiet-duze-komentarze-energetyczne

 

Henryk Palarz, Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Problemy prawne, Warszawa 2022.  

 

przyłącza okładka 

 

Taryfy dla wody i ścieków. Komentarz do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r.  (stan prawny: listopad 2020; nakład wyczerpany)

Front

 

  

Henryk Palarz, Co to to nie!, Wrocław 2021, 316 str. (powieść skandalizująca).

 

Henryk Palarz w: Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, M. Czarnecka, T. Ogłódek (red.) C. H. Beck, Warszawa 2020, 1489 str.   

18212-prawo-energetyczne-ustawa-o-odnawialnych-zrodlach-energii-ustawa-o-rynku-mocy-komentarz

 

Henryk Palarz, Mendy i męty, Wrocław 2019, 248 str. (beletrystyka, social fiction). 

 

   Henryk Palarz, Chłopiec z sygnetem, Wrocław 2018, 642 str. (beletrystyka, fantasy)

 

   Henryk Palarz, Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, Warszawa 2017

 

umowa-o-zaopatrzenie-w-wode-lub-odprowadzanie-sciekow 300x423 FFFFFF pad1

 

  

   

 

INNE AUTORSKIE NOWOŚCI KSIĄŻKOWE: 

 

"Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym", Wolters Kluwer, Warszawa 2016. Książka została nominowana do nagrody regulacyjnej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego CARS 2017 oraz 2019

Lista bazowa nominowanych

 

 

 

 

Nielegalny pobor wody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków. Aspekty prawne", wyd. LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2015

 

  40449127 3 przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-kanalizacyjnej-aspekty-prawne 800x1351 FFFFFF pad   

"Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne", wyd. LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2015

 

  paragraf-3d
INFRASTRUKTURA Henryk Palarz         ul. Łączna 1A/27, 40-236 Katowice         tel./fax: (32) 255 74 20         tel.kom.: 0 500 228 551