Aktualne szkolenia

  o-firmie  

 

Nowe terminy szkoleń - od zimy 2020-2021 - Taryfy dla wody i ścieków - punkt widzenia regulatora i jego krytyka.

 

 

Przepisy dotyczące procedury przyłączania do sieci istnieją od 19 września 2020 r. w dwóch aktach prawnych – art. 19a u.z.z.w. oraz w postanowieniach regulaminu. Niekiedy będą ze sobą sprzeczne, np. regulamin wskazuje jednakowy 30-dniowy termin na wydanie warunków przyłączenia; w tym przypadku dla budynków mieszkaniowych będzie obowiązywał termin 21 dni. W razie sprzeczności obu aktów prawnych, rozstrzyga treść ustawy jako prawa nadrzędnego i późniejszego. Jednak w dalszym ciągu regulamin będzie ważny w zakresie nieuregulowanym w art. 19a. Na przykład art. 19a ust. 4  stanowi, że wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera „co najmniej”, a zatem jego rozszerzenie jest dopuszczalne, a jeśli regulamin wymienia poza ustawowymi składnikami jeszcze inne, to zamieszczenie tych innych składników lub załączników jest obowiązkowe, np. proponowany termin rozpoczęcia poboru wody lub dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. Inny przykład: jeśli regulamin mówi, że warunki przyłączenia są ważne rok, to obecnie dwa lata.

Z tych powodów prawidłowe stosowanie przepisów jest utrudnione. Nie ma jednak obowiązku zmiany, dostosowania regulaminu po dacie 19 września 2020, choć dla utrzymania porządku w przepisach można to zrobić. Trzeba zmienić wzory wniosków o wydanie warunków przyłączenia, jeśli są stosowane.

 

Zachowują odpowiednio aktualność zagadnienia poruszone w mej książce z 2015 r. – "Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne", wyd. LEX Wolters Kluwer.:

- Treść warunków przyłączenia  

- Termin wydania i okres ważności  

- Utrata ważności przez wygaśnięcie  

- Wstępne warunki przyłączenia    

- Charakter prawny  

- Warunkowy charakter warunków przyłączenia  

- Warunki przyłączenia jako propozycja zawarcia umowy wedle której budowę sieci zapewni podmiot przyłączany  

- Warunki przyłączania sieci do sieci    

- Cofnięcie/modyfikacja warunków przyłączenia w trakcie ich obowiązywania

 

 

 

 

 

Publikacje w przygotowaniu: 

Henryk Palarz, Co to to nie! – powieść w zaskakującej formie narracyjnej o kazirodczej siostrze na tle wolnych sądów (od sprawiedliwości) z naturalistycznym akcentem bezwstydnego potomka legendarnego Ramży, 2021.

Nowe publikacje:

Henryk Palarz w: Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, M. Czarnecka, T. Ogłódek (red.) C. H. Beck, Warszawa 2020, 1489 str.  (praca zbiorowa z osiemnastoma innymi Autorami)

18212-prawo-energetyczne-ustawa-o-odnawialnych-zrodlach-energii-ustawa-o-rynku-mocy-komentarz

 

 

Henryk Palarz, Mendy i męty, Wrocław 2019, 248 stron, beletrystyka. 

Z okładki: Autor przyrządził niejednoznaczny etycznie koktajl zaprawiony nutą skandalu i groteski.

   Niedaleka przyszłość w czasach społeczeństwa rewanżystowskiego. Po sprytnym rozwiązaniu parlamentu w skład nowego obozu rządzącego wchodzi partia UltraPiS, która robi porządki „na dole”: policja otrzymując procent od grzywny porzuca rolę leniwca, a na tytułowych sprawców i skazanych czekają zaskakujące rodzaje kar i nowatorskich urządzeń.

  Sielanka kierownika zakładu wodociągowego zostaje przerwana wskutek dramatycznych wydarzeń osobistych i służbowych. Coraz trudniej mu tolerować działania silniejszych od niego graczy i wyłudzenia. Tymczasem rada miejska naciska na bezpartyjnego burmistrza, aby przygotował konkurs na najlepszy donos w gminie, zaś prokurator rejonowy ostrzy sobie zęby na kierownika za ośmieszenie w sprawie trupa w oczyszczalni ścieków. Kierownik wciąż ukrywa przed burmistrzem tożsamość jednego z pracowników…

Po kwadransie rozmowy z Joanną Kos-Krauze w Studiu Wajdy reżyser o mało nie wyrzuciła autora ww. powieści, nie odpowiadając „do widzenia”. Ale synopsis, treatment i logline scenariusza kazała zostawić!:-)

mendy

 

 

 

 

Henryk Palarz, Chłopiec z sygnetem, Wrocław 2018, 642 str. (beletrystyka, fantasy)

Już w sprzedaży w EMPiK, Matras, Świat Książki i in. Pełna przygód i humoru siedmioczęściowa powieść o przyjaźni dla dziecka 10+. Wodociągowcy z niepokojem zauważą, że przez studzienki i urządzenia kanalizacji deszczowej można dostać się do świata w którym rządzi inteligentny zwierz, zaś woda z hydrantu służy do zgoła innego celu.

Zob. fragment niepublikowanej wersji scenariuszowej 

 

okładka front

 

 

Henryk Palarz, Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, Warszawa 2017, Wolters Kluwer


umowa-o-zaopatrzenie-w-wode-lub-odprowadzanie-sciekow 300x423 FFFFFF pad1

 

  

   

 

INNE AUTORSKIE NOWOŚCI KSIĄŻKOWE: 

 

"Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym", Wolters Kluwer, Warszawa 2016. Książka została nominowana do nagrody regulacyjnej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego CARS 2017 oraz 2019

Lista bazowa nominowanych

 

 

 

 

Nielegalny pobor wody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków. Aspekty prawne", wyd. LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2015

 

  40449127 3 przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-kanalizacyjnej-aspekty-prawne 800x1351 FFFFFF pad   

"Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne", wyd. LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2015

 

  paragraf-3d
INFRASTRUKTURA Henryk Palarz         ul. Łączna 1A/27, 40-236 Katowice         tel./fax: (32) 255 74 20         tel.kom.: 0 500 228 551