Aktualne szkolenia

  o-firmie  

Już latem 2021 nowe szkolenia z aktualnym tematem i w tradycyjnym systemie: sala szkoleniowa, rozmowy przy kawie...

 

 

NOWOŚĆ  

Front

TARYFY DLA WODY I ŚCIEKÓW. Komentarz do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wydanie II. Stan prawny na 10 listopada 2020. Objętość: 100 stron formatu A4. FRAGMENT

[nakład wyczerpany; możliwa sprzedaż wydruku, cena 1 egz. 100,- zł + VAT]

 

 

 

Publikacje w przygotowaniu: 

 

Henryk Palarz, Co to to nie! – powieść szkatułkowa: bohaterowi dochodzącemu prawdy o kazirodczej siostrze pomaga nadgorliwy, także z nieoczekiwanej strony, sąd wolny od niesprawiedliwości, a w zemście – Ramża, legendarne leśne indywiduum, grudzień 2021.

 

Nowe publikacje:

Henryk Palarz w: Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, M. Czarnecka, T. Ogłódek (red.) C. H. Beck, Warszawa 2020, 1489 str.  (praca zbiorowa z osiemnastoma innymi Autorami)

18212-prawo-energetyczne-ustawa-o-odnawialnych-zrodlach-energii-ustawa-o-rynku-mocy-komentarz

 

Henryk Palarz, Mendy i męty, Wrocław 2019, 248 str. (beletrystyka, social fiction). 

 

   Henryk Palarz, Chłopiec z sygnetem, Wrocław 2018, 642 str. (beletrystyka, fantasy)

 

   Henryk Palarz, Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, Warszawa 2017, Wolters Kluwer

 

umowa-o-zaopatrzenie-w-wode-lub-odprowadzanie-sciekow 300x423 FFFFFF pad1

 

  

   

 

INNE AUTORSKIE NOWOŚCI KSIĄŻKOWE: 

 

"Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym", Wolters Kluwer, Warszawa 2016. Książka została nominowana do nagrody regulacyjnej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego CARS 2017 oraz 2019

Lista bazowa nominowanych

 

 

 

 

Nielegalny pobor wody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków. Aspekty prawne", wyd. LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2015

 

  40449127 3 przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-kanalizacyjnej-aspekty-prawne 800x1351 FFFFFF pad   

"Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne", wyd. LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2015

 

  paragraf-3d
INFRASTRUKTURA Henryk Palarz         ul. Łączna 1A/27, 40-236 Katowice         tel./fax: (32) 255 74 20         tel.kom.: 0 500 228 551