Aktualne szkolenia

 

     

Najbliższe szkolenia:

   

Procedura przyłączenia do sieci ciepłowniczej

 

Warszawa, 22 maja 2024 r.,  Hotel Ibis Warszawa Centrum

 

Program i formularz zgłoszenia

 

 

Nowe publikacje:

 

Henryk Palarz, Komentarz do rozporządzenia taryfowego dla wody i ścieków, Gdańsk, 2023 

x

 

Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, praca zbiorowa, wyd. II, Warszawa 2023, dwa tomy, ok. 3 tys. str. 

 

21244-pakiet-duze-komentarze-energetyczne

 

Henryk Palarz, Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Problemy prawne, Warszawa 2022.  

 

przyłącza okładka 

 

Taryfy dla wody i ścieków. Komentarz do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r.  (stan prawny: listopad 2020; nakład wyczerpany)

Front

 

  

Henryk Palarz, Co to to nie!, Wrocław 2021, 316 str. (powieść skandalizująca).

 

Henryk Palarz w: Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, M. Czarnecka, T. Ogłódek (red.) C. H. Beck, Warszawa 2020, 1489 str.   

18212-prawo-energetyczne-ustawa-o-odnawialnych-zrodlach-energii-ustawa-o-rynku-mocy-komentarz

 

Henryk Palarz, Mendy i męty, Wrocław 2019, 248 str. (beletrystyka, social fiction). 

 

   Henryk Palarz, Chłopiec z sygnetem, Wrocław 2018, 642 str. (beletrystyka, fantasy)

 

   Henryk Palarz, Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, Warszawa 2017

 

umowa-o-zaopatrzenie-w-wode-lub-odprowadzanie-sciekow 300x423 FFFFFF pad1

 

  

   

 

INNE AUTORSKIE NOWOŚCI KSIĄŻKOWE: 

 

"Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym", Wolters Kluwer, Warszawa 2016. Książka została nominowana do nagrody regulacyjnej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego CARS 2017 oraz 2019

Lista bazowa nominowanych

 

 

Nielegalny pobor wody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków. Aspekty prawne", wyd. LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2015

 

  40449127 3 przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-kanalizacyjnej-aspekty-prawne 800x1351 FFFFFF pad   

"Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne", wyd. LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2015

 

  paragraf-3d
INFRASTRUKTURA Henryk Palarz         ul. Łączna 1A/27, 40-236 Katowice         tel./fax: (32) 255 74 20         tel.kom.: 0 500 228 551