Aktualne szkolenia

  o-firmie  

Najbliższe szkolenia:

 

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej kosztem inwestorów prywatnych i eliminowanie ich roszczeń

 

   Szczecin, 28 listopada 2023, Hotel Novotel

   Poznań, 29 listopada  2023, Hotel Ibis Stare Miasto

   Wrocław, 30 listopada 2023, Art Hotel

   Katowice, 4 grudnia 2023, Hotel Mariacki 

   

 

  

  

Pytanie wystosowane do dyrektora RZGW we Wrocławiu mailem dnia 31.05.2023 o godz. 13.36:

 

Wszystkim przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym jest znane, iż 11 organów regulacyjnych - Wód Polskich akceptują jedynie niewielkie wzrosty cen i stawek opłat w postępowaniach taryfowych, niezależnie od kosztów uzasadnionych i przychodów planowanych, co jest sprzeczne z zasadą samofinansowania, czyli „uzyskania z wpłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz zysku” (§ 13 ust. 2 pkt 1 rozp. taryf.), to w związku z tym składam zapytanie, czy dyrektor RZGW we Wrocławiu otrzymał takie bezprawne polecenie od osoby, od której zależy jego stanowisko, to w związku z tym, iż byłoby to polecenie naruszające prawo, czy dyrektor RZGW we Wrocławiu wystosował – zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 765) – zastrzeżenia przełożonemu i czy przełożony pisemnie potwierdził te polecenie, a jeśli uzyskał takie potwierdzenie, to wnoszę o jego udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (dziś mamy konferencję wodociągową we Wrocławiu i uczestnicy widzą tego maila na ekranie i domagają się odpowiedzi). Dr Henryk Palarz

 

Odpowiedź z-cy Dyrektora RZGW we Wrocławiu

 

Riposta na ww. "pismo" wysłana do Prezesa PGW dnia 19.06.2023 r.:

Odpowiedź RZGW we Wrocławiu z 9 czerwca 2023 r. WR.ROA.0140.39.2023.KK realizuje tzw. strusią politykę, polegającą na unikaniu formy decyzji. Wniosek dotyczył udostępnienia konkretnego, opisanego w nim pisma. Dla RZGW we Wrocławiu było piorunująco jasne, co tego typu pismo zawiera. Być może taki dokument nie istnieje, choć powinien, tak czy owak należało zachować formę decyzji odmowy jego udostępnienia. Według post. NSA z 13.7.1983 r., II SA 593/83 pismo organu informujące stronę o niemożliwości załatwienia sprawy jest uchyleniem się od rozstrzygnięcia sprawy co do jej istoty przez wydanie decyzji.

Stwierdzenie, iż (jakiś) organ regulacyjny działa w granicach prawa (który z nich?) spotkałby się z pogardliwym prychnięciem wodociągowców. Jeden z jego przedstawicieli w szerszym gronie stwierdził, że rozmowa z pracownikiem RZGW we Wrocławiu „jest jak rozmowa z butem”. Inni potwierdzali. Poza tym Prezes PGW kieruje rozliczne sprawy do ponownego rozparzenia z uwagi na naruszenie procedur postępowania taryfowego. Pismo wrocławskiego RZGW w ogóle nie odnosi się do przedmiotu zapytania, wyślizguje się z merytorycznej odpowiedzi, przytaczając akapity nie na temat, z których ostatni jest nieprawdziwy. H. Palarz

 

 

Nowe publikacje:

 

Henryk Palarz, Komentarz do rozporządzenia taryfowego dla wody i ścieków, Gdańsk, 2023 (posiadam kilka egz. autorskich do sprzedaży za połowę ceny oferowanej przez Wydawcę).

x

 

Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, praca zbiorowa, wyd. II, Warszawa 2023, dwa tomy, ok. 3 tys. str. (posiadam kilka egz. autorskich Tomu I, do sprzedaży za połowę ceny oferowanej przez Wydawcę).

 

 

 

21244-pakiet-duze-komentarze-energetyczne

 

Henryk Palarz, Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Problemy prawne, Warszawa 2022.  

 

przyłącza okładka 

 

Taryfy dla wody i ścieków. Komentarz do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r.  (stan prawny: listopad 2020; nakład wyczerpany)

Front

 

  

Henryk Palarz, Co to to nie!, Wrocław 2021, 316 str. (powieść skandalizująca).

 

Henryk Palarz w: Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, M. Czarnecka, T. Ogłódek (red.) C. H. Beck, Warszawa 2020, 1489 str.   

18212-prawo-energetyczne-ustawa-o-odnawialnych-zrodlach-energii-ustawa-o-rynku-mocy-komentarz

 

Henryk Palarz, Mendy i męty, Wrocław 2019, 248 str. (beletrystyka, social fiction). 

 

   Henryk Palarz, Chłopiec z sygnetem, Wrocław 2018, 642 str. (beletrystyka, fantasy)

 

   Henryk Palarz, Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, Warszawa 2017

 

umowa-o-zaopatrzenie-w-wode-lub-odprowadzanie-sciekow 300x423 FFFFFF pad1

 

  

   

 

INNE AUTORSKIE NOWOŚCI KSIĄŻKOWE: 

 

"Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym", Wolters Kluwer, Warszawa 2016. Książka została nominowana do nagrody regulacyjnej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego CARS 2017 oraz 2019

Lista bazowa nominowanych

 

 

 

 

Nielegalny pobor wody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków. Aspekty prawne", wyd. LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2015

 

  40449127 3 przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-kanalizacyjnej-aspekty-prawne 800x1351 FFFFFF pad   

"Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne", wyd. LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2015

 

  paragraf-3d
INFRASTRUKTURA Henryk Palarz         ul. Łączna 1A/27, 40-236 Katowice         tel./fax: (32) 255 74 20         tel.kom.: 0 500 228 551