Książki

 

  Nielegalny pobor wody

Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków, Warszawa 2015

 

W książce omówiono ważne z praktycznego punktu widzenia zagadnienia nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych - zarówno bez zawarcia umowy, jak i poprzez celowe uszkodzenie albo pominięcie wodomierzy lub urządzeń pomiarowych. Autor przedstawia:

• różne formy popełniania tego typu wykroczeń i przestępstw,
• ujawnianie tych czynów w drodze profesjonalnie przeprowadzonej kontroli,
• wskazówki dotyczące metod ścigania,
• sposoby obciążania sprawców nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków,
• aspekty odpowiedzialności karnej i cywilnej.

linia
  komentarz woda 2006

Komentarz do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków, red. B. Wierzbowskiego, wyd. "Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie",

Bydgoszcz 2006 (Współautorzy: prof. Błażej Wierzbowski, dr Bartosz Rakoczy, mec. Bartłomiej Jankowski).

 

"Cieszyć się możemy, iż mogliśmy pozyskać do napisania "Komentarza…" autorów, którzy gwarantują Państwu

wysoki poziom i obiektywną wykładnię ustawy. Są to bowiem osoby o znakomitym przygotowaniu naukowym,

które poparte jest rzetelną praktyką w branży, bogatym dorobkiem wydawniczym, udziałem w pracach

parlamentarnych nad ustawą i praktyką sądową". (od wydawcy - IGWP)

linia
  prawo energetyczne 2004

Prawo energetyczne z komentarzem, wyd. III,

ODDK, Gdańsk 2004

 

Jeden z najbardziej szczegółowych komentarzy do Prawa energetycznego na polskim rynku.

Atutem opracowania są praktyczne odniesienia do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

które stosuje się w postępowaniu przed Prezesem URE. Komentarz wzbogacono wybranym orzecznictwem

Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Książka jest efektem pracy autora w procesie regulacji energetyki

oraz prac badawczych nad Prawem energetycznym.

linia
  komentarz woda 2003

Komentarz do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

ODDK, Gdańsk 2003

 

(pozycja zawiera wzór regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków)

linia
  komentarz woda 2002

Wprowadzenie do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

ODDK, Gdańsk 2002

linia
  prawo energetyczne 2000

Prawo energetyczne z komentarzem, wyd. II,

ODDK, Gdańsk 2000

linia
  prawo energetyczne 1999

Prawo energetyczne z komentarzem,

ODDK, Gdańsk 1999

INFRASTRUKTURA Henryk Palarz         ul. Łączna 1A/27, 40-236 Katowice         tel./fax: (32) 255 74 20         tel.kom.: 0 500 228 551