O firmie

 

o-firmie

dr Henryk Palarz

 

Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej w Rybniku, Policealne Studium Budowlane w Zabrzu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Studium Doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji U. Śl. w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego, uzyskując w 2002 r. tytuł doktora nauk prawnych. Tematem rozprawy doktorskiej było: „Przedsiębiorstwo ciepłownicze jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej w świetle prawa energetycznego”.

Pracę zawodową wykonywałem m. in. w: Narodowym Banku Polskim, Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

Urzędzie Regulacji Energetyki, Będzińskim Zakładzie Elektroenergetycznym. Od 2006 r. arbiter w Sądzie Arbitrażowym

przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

             

Nazwa firmy ostatecznie powstała 6 grudnia 2002 r. tego dnia została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Katowice pod numerem 72145 i rozpoczęła działalność dnia 1 stycznia 2003 roku. Jej nazwa miała podkreślać zajmowanie się różnymi rodzajami infrastruktury sieciowej, a paragraf – nacisk na aspekty prawne i to się od kilkunastu lat nie zmieniło.

 

Poza szkoleniami przedmiotem działalności jest doradztwo, sporządzanie opinii, taryf, analiz, wzorów umów, regulaminów dla przedsiębiorstw sieciowych, ich odbiorców oraz organów administracji publicznej (samorządowej). Ponadto kolejne publikacje podkreślają moje zainteresowanie wszelkimi aspektami

działalności gospodarczej prowadzonej poprzez sieć. 

 

Inne zainteresowania to podróże, zdrowy tryb życia, nauki humanistyczne i sztuka: literatura, film, malarstwo, architektura wnętrz, ale przede wszystkim literatura jako sztuka przetwarzania rzeczywistości.

paragraf-3d 

 

 NIP: 642 149 54 04; Regon 277 94 15 87

INFRASTRUKTURA Henryk Palarz         ul. Łączna 1A/27, 40-236 Katowice         tel./fax: (32) 255 74 20         tel.kom.: 0 500 228 551